Železničná doprava a logistika

Elektronický vedecko-odborný časopis o doprave, preprave, logistike a manažmente

 

Od 1.1.2018 prešiel časopis Železničná doprava a logistika

pod vydavateľstvo De Gruyter s novým názvom

Tranport technic and technology   ISSN 2585-8084.

https://content.sciendo.com/view/journals/ttt/ttt-overview.xml?rskey=0HRbab&result=1

 

 

Vydáva:

Katedra železničnej dopravy

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Redakčná rada:

Šéfredaktor:

doc. Ing. Martin KENDRA, PhD. - Katedra železničnej dopravy

Vedecký redaktor:

prof. Ing. Jozef MAJERČÁK, PhD. - Katedra železničnej dopravy

Členovia redakčnej rady:

doc. Ing. Anna DOLINAYOVÁ, PhD. - Katedra železničnej dopravy

doc. Ing. Jozef GAŠPARÍK, PhD. - Katedra železničnej dopravy

doc. Ing. Vladimír KLAPITA, PhD. - Katedra železničnej dopravy

doc. Ing. Eva NEDELIAKOVÁ, PhD. - Katedra železničnej dopravy

assoc. prof. Cezary MAŃKOWSKY- University of Gdansk

doc. Ing. Rudolf KAMPF, Ph.D. - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

doc. Ing. Jaromír ŠIROKÝ, Ph.D. - Univerzita Pardubice

doc. Ing. Ladislav NOVÁK, PhD. - Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita

doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D. - Vysoké učení technické v Prahe

assoc. prof. Ádám TÖRÖK, PhD. - Budapest University of Technology and Economics

Ing. Juraj ČAMAJ, PhD.- Katedra železničnej dopravy

Ing. Vladislav ZITRICKÝ, PhD. - Katedra železničnej dopravy

Ing. Peter BLAHO, PhD. - Železnice Slovenskej republiky

Ing. Ján ŽAČKO - Železnice Slovenskej republiky

Ing. Peter IHNÁT, PhD. - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,, a.s.

Ing. Matej KUČERA, PhD. - Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky

Ing. Ivan NEDELIAK, PhD. - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Róbert JAVORKA, PhD. - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ing. Peter ŠULKO, PhD. - Železnice Slovenskej republiky

Ing. Eva BRUMERČÍKOVÁ, PhD. - Katedra železničnej dopravy

Ing. Lenka ČERNÁ, PhD. - Katedra železničnej dopravy

Ing. Jaroslav MAŠEK, PhD. - Katedra železničnej dopravy

 

ISSN 1336-7943

 

Vychádza dvakrát ročne. Všetky príspevky sú recenzované

Copyright © 2012. All Rights Reserved.