V uvedenom zozname nájdete kompletné čísla Železničnej dopravy a logistiky

 

rok 2017

číslo 2/2017 (Dátum vydania december 2017)

číslo 1/2017 (Dátum vydania jún 2017)

 

rok 2016

číslo 2/2016 (Dátum vydania december 2016)

číslo 1/2016 (Dátum vydania jún 2016)

 

rok 2015

číslo 2/2015 (Dátum vydania december 2015)

číslo 1/2015 (Dátum vydania jún 2015)

 

rok 2014

číslo 2/2014 (Dátum vydania 17.12.2014)

číslo 1/2014 (Dátum vydania 26.6.2014)rok 2013

číslo 3/2013 (Dátum vydania 29.12.2013)

číslo 2/2013 (Dátum vydania 23.12.2013)

číslo 1/2013 (Dátum vydania 28.6.2013)

 

rok 2012

číslo 2/2012 (Dátum vydania 10.12.2012)

číslo 1/2012 (Dátum vydania 1.6.2012)

 

rok 2011

číslo 3/2011 (Dátum vydania 30.12.2011)

číslo 2/2011 (Dátum vydania 9.7.2011)

číslo 1/2011 (Dátum vydania 24.2.2011)

 

rok 2010

číslo 3/2010 (Dátum vydania 21.10.2010)

číslo 2/2010 (Dátum vydania 25.6.2010)

číslo 1/2010 (Dátum vydania 19.2.2010)

 

rok 2009

číslo 3/2009 (Dátum vydania 26.10.2009)

číslo 2/2009 (Dátum vydania 29.6.2009)

číslo 1/2009 (Dátum vydania 3.3.2009)

 

rok 2008

číslo 3/2008 (Dátum vydania14.10.2008)

číslo 2/2008 (Dátum vydania 18.7.2008)

číslo 1/2008 (Dátum vydania 13.3.2008)

 

rok 2007

číslo 3/2007 (Dátum vydania 29.10.2007)

číslo 2/2007 (Dátum vydania 12.6.2007)

číslo 1/2007 (Dátum vydania 8.2.2007)

 

rok 2006

číslo 4/2006 (Dátum vydania 19.12.2006) špeciálne číslo z medzinárodného odborného seminára "Kvalita v prepravnom reťazci a koordinácia dopravy"

číslo 3/2006 (Dátum vydania 16.10.2006)

číslo 2/2006 (Dátum vydania 14.6.2006)

číslo 1/2006 (Dátum vydania 8.2.2006)

 

rok 2005

číslo 1/2005 (Dátum vydania 7.11.2005)

Copyright © 2012. All Rights Reserved.